hondentrimsalon trim eye in noord holland

Passie & Geduld

Privacyverklaring                                                        23 april 2018


1. Inleiding 

Hieronder vindt u de privacey verklaring van Trimsalon Trimeye. Gevestigd aan de Raaksmaatsweg 3,

 `t Veld.

KvK nummer 37159307.

In deze privacyverklaring wordt vermeld hoe ik omga met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

2. Persoonsgegevens

Trimsalon Trimeye verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikt maakt van mijn diensten en/of u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

 naam

 Adres

 Woonplaats

 Telefoonnummer

 E-mailadres

 Gegevens van de hond zoals aandoeningen, bijzonderheden van de vacht en uw wensen.

 

Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

    Het goed behandelen van de vacht met de bijbehorende informatie over de betreffende hond.

    U te kunnen bellen of e mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

    Het verstrekken van gegevens aan derde op basis van wettelijke verplichtingen (denk hierbij aan de belastingdienst). 

Als u informatie bij mij inwint en geen klant wordt dan bewaar ik u persoonsgegevens niet. E-mails die u stuurt en u wordt geen klant of u bent geen klant meer dan worden de gegevens verwijderd.

3 Recht op inzage en rectificatie

U mag ten allen tijden de gegevens die Trimeye van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met de trimsalon.

4 Derden

Trimeye verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.

Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u recht om deze weer in te trekken. Een uitzondering is de gegevens te verstrekken aan de belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor de omzet met hun worden gedeeld.

5 Website

Trim eye houdt op de website geen bezoekgegevens bij. Maak geen gebruik van Cookies.

6 Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit omdat de belastingdienst tot 7 jaar terug administratie kan vragen als bewijs.

7 Beveiliging

Trim eye neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaar making en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit door middel van strenge wachtwoorden en versleutelde ingang van de computer. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

8 Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


Copyright Trimsalon Trimeye